1. Một bộ lặp sẽ làm tăng bức xạ tần số vô tuyến?
Không, nó sẽ giảm. Một điện thoại di động thông thường có công suất 2 Watt. Nếu tín hiệu nhận được từ BTS yếu, điện thoại di động sẽ có công suất đầu ra tối đa để nhận tín hiệu từ BTS. khi một bộ lặp được lắp đặt, nó sẽ cải thiện tín hiệu di động trong vùng phủ sóng và cuộc gọi thành công có thể được kết nối dễ dàng với mức năng lượng thấp hơn nhiều của điện thoại di động. Vì vậy, nó sẽ làm giảm bức xạ tần số vô tuyến của điện thoại di động rất nhiều.
2. Tại sao điện thoại di động của tôi có cường độ tín hiệu kém trong nhà?
Đặc biệt, với những ngôi nhà và tòa nhà mới, tín hiệu bên ngoài thường đủ mạnh, nhưng ngay khi bạn bước vào trong nhà, tín hiệu sẽ yếu đi hoặc bị mất. Có nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến cường độ của tín hiệu, chẳng hạn như cấu trúc của tòa nhà, vật liệu được sử dụng (kim loại, bê tông hoặc gỗ), độ dày của tường, số lượng cửa sổ, chiều cao của tòa nhà, v.v. Ngoài cấu trúc vật lý của tòa nhà, tín hiệu kém cũng có thể là kết quả của vị trí địa lý của tòa nhà liên quan đến cột điện thoại di động gần nhất.
3. Tôi cần tần số của bộ lặp nào?
Hệ thống tần số thường được sử dụng: GSM900 và DCS1800 cho thoại, UMTS 2100 cho dịch vụ 3G, LTE800 / 1800/900/2600 cho tần số dịch vụ 4G. Thông tin chi tiết, vui lòng kiểm tra các nhà cung cấp dịch vụ địa phương và phổ tần số của họ.
4. Lợi ích của việc sử dụng bộ lặp là gì?
Ưu điểm chính là bạn có khả năng bao phủ tốt trong nhà. Bạn không còn phải đi ra ngoài. Một ưu điểm khác là pin điện thoại không bị cạn nhanh do cường độ tín hiệu được cải thiện.
5. Bộ lặp / bộ tăng tín hiệu điện thoại di động hoạt động như thế nào?
Sau khi lắp đặt bộ lặp và (các) ăng ten nhỏ gọn, tín hiệu từ mạng di động được ăng ten bên ngoài thu. Tín hiệu được truyền đến bộ lặp, sau đó tăng tín hiệu và cung cấp vùng phủ sóng tốt thông qua một ăng-ten bên trong nhà hoặc văn phòng của bạn. Bộ lặp là một giải pháp cung cấp vùng phủ sóng điện thoại di động tốt trong nhà.
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)